Sydthy Y'men's Club

Fordi Y's Men's Club ved sin direkte verdensledelse bliver i stand til at orientere og aktivisere internationalt.

Fordi Y's Men's Club betyder et aktivt fællesskab til gavn for det kristne ungdomsarbejde og vort samfund.

Fordi debatten om tidens aktuelle spørgsmål i en kreds, der kender hinanden, vil give flere indlæg og større udbytte.

Profil

Sydthy Y´s Men´s Club blev chartret  den  02. november 1974 og holder normalt møde hveranden tirsdag i klubhuset, Nygade 16 i Hurup

 

Klubbens formål er:

1. At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.

 

2. At holde medlemmerne orienterede om og aktivt engageret i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.


3. At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.


4. At støtte aktiviteterne i det lokale KFUM og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser.

 

Møderne er tilrettelagt således, at klubbens aktiviteter tilgodeses. Der kan være aktuelle, samfundsmæssige, kulturelle eller praktiske emner til debat internt i klubben. Eller måske har man inviteret en foredragsholder, som belyser et aktuelt emne. 


Klubben arrangerer også virksomhedsbesøg og udflugter, og der lægges vægt på, at familien er med i et passende antal arrangementer og aktiviteter.


Klubbens forskellige udvalg holder som regel deres udvalgsmøder på skift i hjemmene, hvorved et godt og nært kammeratskab og venskab opstår og udbygges. Udvalgene skal ikke værre større, end man kan nå at besøge alle hjemmene i løbet af en sæson