Vores klubhus

Sydthy Y's Mens Club holder møde i vores klubhus

Nygade 16

7760  Hurup

Møderne holdes hveranden tirsdag.

Sydthy Y's Mens Club står for salget af Y's Men's julekalenderen, men har overdraget til foreningerne i Sydthy og på Thyholm at sælge den.

Foreninger og spejdere betaler 10 kr. pr. julekalender og beholder så selv resten.

Lokale telefonbog

Hvert år i december eller januar måned uddeler Sydthy Y's Mens Club den lokale telefonbog.

Samtlige husstande i Sydthy og på Thyholm modtager den.

Det er en aktivitet der giver godt i kassen.