Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Y's Men støtter

Som klub støtter vi kirkelig-og humanitært arbejde, - både nationalt og internationalt. Pengene kommer ved de aktiviteter vi har i klubben. Vi støtter lokalt og globalt det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, - både økonomisk og praktisk i lokalområderne.

Ansøgning om støtte til projekter

Skema vedr. ansøgning om tilskud til forening