Kl. 18.00: Der kaldes til bords 
                    Præsidenten har ordet 
                    Indledning ved TM  
                    Spisning


Kl. 18.50: Ryge- telefonpause og derefter 3 min.


Kl. 18.55: Kaffe - the


Kl. 19.05: Foredrag


Kl. 19.45: Evt. spørgsmål og debat


Kl. 20.00: Mødet sluttes