Intranet -Akriv

KLubben benytter sig af regionens arkivsystem under "Klubs- og distriktsintranet", som du finder aller øverst på denne side, og som kun er tilgængelig for klubbens medlemmer.
Følgende arkiveres der:
Referater fra klubbens møder, generalforsamlinger, arrangementer, medlemsoplysninger mv. Desuden vigtige dokumenter og billeder, som er i medlemmernes interesse.

Filerne i Intranet er tilgængelige således:
Gå ind på "Klubs- og distriktsintranet" øverst. Så åbner der en log-in-side.
Du skal logge ind med dit personlige YSMEN-login.

Du vil nu være i din klubs intranet, hvor indholdet er sorteret ud i forskellige mapper.
I den enkelte mappe findes dokumenterne i PDF-format primært ordnet kronologisk efter år-måned-dato.
Du har nu mulighed for at markere et dokument og åbne det - evt. downloade det.
PS. Hvis du har sat din computer til at blokere pop-op-vinduer, kommer der en gul bjælke frem. Her kan du klikke på "Indstillinger" og derefter på nederste linje, som angiver den ønskede fil. Når dokumentet er åbnet, kan du gemme det på din egen computer, eller blot lukke det igen.
Husk at logge ud af intranettet, når du er færdig.