Klubåbning i Teutoner hytten.

27 August *

  • Tm: Kai S.
  • 3 min.Niels Anton

Internt møde.

September      10              

Tm : N.P. Riis             

3 min. Evald E.

Bedriftbesøg på HEVA Maskinfabrik

24 September * 

Bedriftbesøg på HEVA Maskinfabrik

Program senere.

* Stjernearrangementer er med damer og for øvrige med tilknytning til klubben.