Program 2022 1.halvår

Januar.

4. *Nytårskoncert kl. 18.00
West Road Holy Lake

3 min: Ove Smed
Tm: Gunner Volsgaard

16. *International Kirkedag
Gudstjeneste, Heltborg Kirke

kl. 10.30, derefter frokost i
klublokalet.
Tm: Mads Galsgaard

Februar

1. Internt møde. Kl. 18.00
Besøg af DG
3 min: Henrik Eriksen
Tm: Johannes Hartmann

7. *Fællesmøde på Vilsund Strand
Nærmere program med
tilmelding følger.

22.* Foredrag kl. 18.00
Pens. præst Bodil Toftdahl
(Kærlighed i en moden alder)

3min: Axel Lousdal
Tm: Evald Eliassen

Marts

1. * Virksomhedsbesøg kl. 19.00
Bdr. Lauritsen, Ørum

Lodbjergvej 58, Ørum
Specialproduktion af kartofler.

15. KFUM AFTEN kl. 18.00
Lone Primdahl om foreningsledelse
og forkyndelse i foreningen.

3min: Preben Nørgaard
Tm: Kai Stephansen
29. *Påskeoptakt kl. 18.00

Bedsted Kirkecenter v. Else Kaag Bjerg.
3 min. Bent Møller Jensen
Tm: Jørgen Møller

April

12. Intern Møde kl. 18.00
3 min: Gunner Hargaard
Tm : Børge Dahlgaard

26.* Foredrag kl. 18:00
Danmissions arbejde

Dialog mellem religioner
3: min: Jens Andersen
Tm: Hans Henrik Folmersen

Maj

10. *Herremiddag
Nærmere herom senere

29. *Heldagsudflugt
til Viborg.

Nærmere program senere.

Juni

7. Generalforsamling kl. 18.00
3 min: Peter Østergaard
Tm: Villy Jensen

Framelding til Børge Dahlgaard

På tlf. 97945156 eller på SMS

Tlf.61291914 . senest kl. 11 dagen før.

Stjernearrangementer er med

damer og for øvrige med

tilknytning til klubben.

Øvrige : tilmelding dagen før inden

Kl. 11.

Alle stjerneaftner er udvidede.