Lokallivet

Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM&K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.

Profil

Sydthy Y´s Men´s Club blev chartret  den  02. november 1974 og holder normalt møde hveranden tirsdag i klubhuset, Nygade 16 i Hurup

 

Klubbens formål er:

1. At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.

 

2. At holde medlemmerne orienterede om og aktivt engageret i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.


3. At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.


4. At støtte aktiviteterne i det lokale KFUM og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser.

 

Møderne er tilrettelagt således, at klubbens aktiviteter tilgodeses. Der kan være aktuelle, samfundsmæssige, kulturelle eller praktiske emner til debat internt i klubben. Eller måske har man inviteret en foredragsholder, som belyser et aktuelt emne. 


Klubben arrangerer også virksomhedsbesøg og udflugter, og der lægges vægt på, at familien er med i et passende antal arrangementer og aktiviteter.


Klubbens forskellige udvalg holder som regel deres udvalgsmøder på skift i hjemmene, hvorved et godt og nært kammeratskab og venskab opstår og udbygges. Udvalgene skal ikke værre større, end man kan nå at besøge alle hjemmene i løbet af en sæson

 

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.